Kompendium hojení ran pro sestry

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 15. 6. 2012 - Počet stran: 200
Kniha přináší originální komplexní pohled na problematiku hojení chronických ran. Prezentuje odborné informace nejen k vlastnímu procesu diagnostiky a terapie chronické rány, ale také k procesu standardizace ošetřovatelských postupů a výsledků ošetřovatelské péče dle Aliance 3N (NANDA, NIC, NOC) a postupů na základě evidence based nursing.Kniha popisuje základní postupy péče o chronickou ránu, včetně hodnocení ran a bazálních postupů fázového hojení a globální léčby. Samostatné kapitoly jsou věnovány komplexnímu přístupu k péči o vybrané chronické rány a defekty (bércové ulcerace, dekubity, syndrom diabetické nohy). V publikaci jsou zmíněny také nejčastější chyby v péči o osoby s chronickou ránou. Publikace je doplněna bohatou obrazovou přílohou.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
7
1 Anatomickofyziologické základy kožního ústrojí
9
2 Proces hojení
18
3 Požadavky na efektivní péči o rány
32
4 Hygienickoepidemiologické požadavky v souvislosti s péčí o chronické rány
86
5 Komplexní přístup k péči o chronické rány a defekty
97
6 Materiály vlhkého fázového hojení ran
138
7 Komunikace s pacientem s chronickou ránou
154
8 Přílohy
160
Slovníček pojmů
169
Souhrnný seznam literatury a zdrojů
175
Rejstřík
187
Souhrn
190
Summary
191
Obrazová příloha
192
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje