Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 21. 2. 2018 - Počet stran: 280
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Nároky na pedagogickou profesi stále vzrůstají, zvyšuje se počet žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, stoupá pedagogická odbornost řady rodičů a jejich zájem o spolupráci se školou. Na druhé straně se však učitelé setkávají i s výrazným nezájmem některých zákonných zástupců žáků o školní vzdělávání jejich dětí. Stresové faktory, které na osobnost učitele působí ze všech stran, vedou u pedagogů nejen k častému poškození jejich zdraví, nárůstu psychosomatických obtíží, ale zejména ke stále častějšímu výskytu syndromu vyhoření. Právě na uvedený fenomén moderní doby se snaží reagovat tato publikace, která nabízí teoretická východiska pro porozumění vzniku a vývoji daného jevu. Předkládá techniky účinné prevence, jimiž mohou učitelé pečovat o vlastní duševní zdraví a předcházet vzniku syndromu vyhoření (případně redukovat jeho dopady v situaci, kdy k projevům vyhoření již došlo). Důraz je mimo jiné kladen také na hledání pozitivní motivace k výkonu svého povolání (tzv. pozitivního scénáře života), na využití metod koučinku i autokoučinku, tutoringu, kazuistických seminářů či bálintovských skupin. Nechybí ani obvyklé metody osobnostního rozvoje a duševní hygieny.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva autora
11
Úvod
12
1 Duševní zdraví a zdravý životní styl
14
2 Stres a jeho vliv na duševní zdraví učitelů
22
3 Syndrom vyhoření a jeho vliv na duševní zdraví učitelů
38
4 Duševní hygiena
66
5 Techniky osobnostního rozvoje jako součást prevence duševního zdraví a prevence vzniku syndromu vyhoření
89
Literatura
253
Rejstřík jmenný
268
Rejstřík věcný
270
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje