Psychologie lidské odolnosti

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 30. 8. 2010 - Počet stran: 240
0 Recenze
Základní podmínkou vývoje lidského druhu i individuálního přežití každého člověka je účinné přizpůsobování neustále se měnícím podmínkám. Proto je problematika zvládání nejrůznějších životních nároků a nepříznivých vlivů jedním z ústředních témat současné psychologie. Publikace se zaměřuje především na obecnější souvislosti adaptačního procesu člověka při zvládání na něj kladených nároků, a to s využitím teoretických i empirických poznatků, získaných autorem i dalšími badateli. Pozornost je věnována také praktickým možnostem jedince, jak svou odolnost proti zátěži rozvíjet. Vždyť kdo by se nechtěl bez větších problémů vyrovnat s nároky života a úspěšně překonávat i náročnější nebo krizové situace? K tomu lze dospět různými způsoby: od relativně nejjednoduššího osvojení si (natrénování) konkrétních postupů vhodných pro určité situace až po hlubší proniknutí do podstaty zátěžových jevů, které nabízí tato kniha.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
1 Adaptace
11
2 Situace se zvýšenými nároky na adaptaci
41
3 Zvládání stresu
77
4 Odolnost jako psychologická charakteristika
101
5 Metody zjišťování psychické odolnosti
147
6 Možnosti rozvíjení psychické odolnosti vůči stresu
155
Závěr
201
Malý slovník použitých pojmů
203
Resumé
206
Summary
210
Literatura
214
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje