Project Appraisal Plan Devel

Přední strana obálky
Basic Books, 6. 6. 1974 - Počet stran: 388

Vyhledávání v knize

Obsah

The Need for CostBenefit Analysis
18
Scarce Resources
38
Policy Objectives
48
Autorská práva

Další části 18 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje