Postavení jednatele: právní a daňový pohled

Přední strana obálky
Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na  povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována také zastupování společnosti či možnému střetu zájmů. Kniha vás seznámí též s možnostmi nastavení smlouvy o výkonu funkce a způsoby odměňování. Čtenáři jistě ocení řadu konkrétních praktických příkladů a doporučení z praxe, stejně jako daňové dopady, zejména ve vztahu k odměně jednatele.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
7
I Postavení jednatele a vztah k ostatním orgánům
9
II Předpoklady vzniku funkce vznik a zánik funkce
19
III Jednání za společnost a zástupčí oprávnění jednatele
49
X Vzorová smlouva o výkonu funkce
61
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje