Geschichte des k.k. 12. Huszaren-Regiments

Přední strana obálky
Verlag des Regiments, 1876 - Počet stran: 324
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje