Volný čas seniorů

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 2016
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
7
1 Vymezení základních pojmů
9
Závěr
127
O autorech
131
Seznam použité literatury
133
Summary
145
Věcný rejstřík
147
Jmenný rejstřík
153
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje