Umění jednat s lidmi 3, Svazek 3

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2008 - Počet stran: 162
Třetí díl úspěšné série knih o praktické psychologii se věnuje problematice, s níž má asi každý bohaté zkušenosti - jedná se o stresy, frustrace a konflikty, které na každého člověka nezbytně každý den útočí. Jak se jim vyhnout, jak se s nimi vyrovnat? Autor nabízí dokonalý přehled o pozitivních i negativních vlivech stresových situací, poukazuje na nejčastější mechanismy přizpůsobení a seznamuje čtenáře se způsoby prevence a řešení. Ilustrativní testy a cvičení mohou napovědět, k jaké formě reakcí čtenář inklinuje a kde by svůj přistup mohl zlepšit, aby se s každodenními problémy účinněji vyrovnal.
 

Obsah

Úvodem 9
6
Tøi hrozivá slùvka 10
7
Frustrace èili zmaøení 11
8
Pozor stres 55
52
Stres a èas 63
60
Jak proti stresu 74
71
Pøizpùsobovací mechanismy 85
82
Kdyby ty konflikty nebyly 106
103
Doporuèená literatura 161
158
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje