Transplantace ledviny v klinické praxi

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 28. 8. 2008 - Počet stran: 384
Monografie shrnuje aktuální poznatky o problematice transplantací ledvin. Jejími autory jsou profesionálové různých oborů, kteří se klinicky i výzkumně transplantacemi ledvin dlouhodobě zabývají. Problematika transplantací je mezioborová, a proto je tato postgraduální monografie určena nejen nefrologům a chirurgům, ale i internistům, imunologům, patologům, anesteziologům, radiologům, praktickým lékařům a dalším čtenářům se zájmem o tento dynamicky se rozvíjející obor. Kniha obsahuje řadu léčebných schémat a doporučení a obsahuje desítky barevných a černobílých ilustrací. Jedná se o první česky psanou monografii pojednávající samostatně o problematice transplantací ledviny.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Úvod
17
2 Terapie renálního selhání
19
3 Historické aspekty transplantací ledvin
37
4 Zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny a jejich sledování
45
5 Dárci ledvin
65
6 Odběr ledvin k transplantaci
97
7 Alokace ledvin
117
8 Chirurgická technika transplantace ledvin
121
10 Chirurgické komplikace po transplantaci ledvin a jejich řešení
153
11 Rejekce transplantované ledviny
173
12 Imunosupresivní terapie
221
13 Sledování nemocných po transplantaci ledviny
249
14 Zobrazovací metody a transplantace ledviny
351
15 Dysfunkce transplantované ledviny v pozdním období
359
16 Transplantační tolerance
369
Autorská práva

9 Perioperační péče při transplantaci ledvin
141

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje