Historické omítky: Průzkum, sanace, typologie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 20. 3. 2007 - Počet stran: 168
Výjimečnost této knihy spočívá v komplexním pohledu na problematiku historických omítek. Kniha se věnuje vývoji omítek od nejstarších dob, až po moderní hmoty a technologie, které pomáhají při rekonstrukcích a sanacích omítek.Vhodné provedení omítek při rekonstrukcích je nutným předpokladem pro uchování autentické podoby historických staveb. Autoři popisují výtvarný a technologický vývoj omítek od počátku dějin stavitelství až po začátek dvacátého století. Podrobně jsou rozebrány jednotlivé materiály pro omítky, způsob jejich využití v různých historických obdobích. Hlavní část knihy je věnována průzkumům, opravám, sanacím a obnovám omítek. Čtenáři budou seznámeni s tradičními i moderními restaurátorskými postupy a metodami, s možností uplatnění nových typů materiálů na historických budovách. Součástí knihy je bohatá obrazová dokumentace v podobě barevných i černobílých fotografií a nákresů, které vhodně doplňují výklad.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

5 Techniky nanášení a povrchového zpracování omítek
81
6 Barevnost omítek
97
7 Obnova omítek konzervace a restaurování
117
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje