Wlastency, aneb: Zpráwa o wjtězstwj: Půwodnj weselá hra z přjtomných časů w třech gednánjch

Přední strana obálky
Pjsmem Frantisska Geřábka w klássteře sw. Hawla, 1813 - Počet stran: 73
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje