Komunikace s pacientem v intenzivní péči

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 4. 11. 2016 - Počet stran: 136
Komunikace sápacientem ve vážném stavu a sáumělou plicní ventilací je nedílnou a velmi důležitou součástí péče o tyto pacienty. Prostudováním publikace čtenář získá komplexní manuál, jak zlepšit komunikaci sápacientem váklinické praxi, včetně praktických komunikačních nástrojů využitelných váobtížných situacích.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
9
Úvod
10
1 Význam komunikace v ošetřovatelské péči
11
2 Význam komunikace v intenzivní ošetřovatelské péči
52
3 Pacient v intenzivní ošetřovatelské péči
58
4 Komunikační strategie v intenzivní ošetřovatelské péči
70
5 Bazální stimulace jako forma komunikace v intenzivní péči
100
6 Participace rodiny v procesu komunikace v intenzivní ošetřovatelské péči
114
Závěr
120
Seznam zkratek
122
Seznam literatury
123
Rejstřík
130
Souhrn
133
Summary
134
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje