Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb: 2., aktualizované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 26. 5. 2020 - Počet stran: 304
Aktualizovaná publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb. Nově jsou zařazeny kapitoly: 1. paliativní péče v  pobytových zařízeních sociálních služeb, 2. prevence vzniku závislosti na sociální službě a 3. význam a přínos odborných terapií pro aktivizaci a harmonizaci osobnosti seniorů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Seznam zkratek
11
Poděkování
12
1 Stárnutí stáří a sociální gerontologie
13
2 Péče o seniory v ČR současná situace a možnosti
26
3 Kvalita poskytovaných sociálních služeb
132
4 Zjišťování potřeb a individuální plánování průběhu sociální služby u uživatelů
155
5 Ošetřovatelský proces u seniorů
194
6 Komunikace se seniory
214
8 Doplňkové možnosti pro aktivizaci a harmonizaci osobnosti seniorů
244
9 Edukace
250
10 Duchovní potřeby klientů
264
11 Týrání seniorů a restriktivní opatření
272
12 Individuální práce s klientem zaměřená na prevenci vzniku závislosti na poskytované sociální službě
283
13 Paliativní péče v pobytových zařízeních
285
Literatura
295
Autorská práva

7 Emoční inteligence při péči o seniory
241

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje