Teorie výchovy: K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 30. 9. 2013 - Počet stran: 192
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako komplexně založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie a východisko vědy. Čtenář v textu nalezne rozbor pojmů, bez nichž se teorie výchovy neobejde (diskurs, formativní proces, zájem, autorita, vzdělání, kultura, teorie, praxe aj.). Autor se ptá, zda soudobé pedagogice s jejím důrazem na „akci“ a „zážitek“ nechybí zájem o hlubší reflexi právě těchto základních pojmů. Polemizuje s pokusy chápat výchovu skrze jednoznačné definice, zdůrazňuje antinomickou, kontradiktorickou podstatu procesu výchovy a celé pedagogické teorie. Upozorňuje na nebezpečí skryté v zapomnění na význam ideálu ve výchově a odmítá rezignaci na hledání hodnotících měřítek v době tzv. postmoderny. Smyslem této knihy je přispět k hledání komplexního pojetí výchovné teorie.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Teorie výchovy jako věc promluvy
11
I Historický exkurs Klíčové momenty ve vývoji myšlení o výchově
15
II Výchovné antinomie a mnohost pedagogických diskursů
35
III Teorie výchovy mezi filosofií a vědou
65
IV Výchova jako formativní proces
81
V Vědění a zkušenost
107
VI Výchova a kultura
133
VII Pedagogika v období postmoderny Perspektivy pro teorii výchovy
145
VIII Pedagogika jako snění o ideálech
169
Závěrem
177
Literatura
181
Rejstřík
187

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje