Das neue chemische Schiesspulver und seine Vorzüge vor dem Schwarzen Schiesspulver und e̱nṉ Surrogaten

Přední strana obálky
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje