The Essence of Friedman

Přední strana obálky
Hoover Institution Press, 1987 - Počet stran: 566

Vyhledávání v knize

Obsah

VALUE JUDGMENTS IN ECONOMICS
3
THE ECOonomics of Free Speech
9
MARKET MECHANISMS AND CENTRAL ECONOMIC PLANNING
18
Autorská práva

Další části 25 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje