The Pathfinder, Or, The Inland Sea, Svazek 1

Přední strana obálky
Baudry's European Library, 1840 - Počet stran: 386
In the sequel to The last of the Mohicans, Natty Bumppo tries to help a small outpost on Lake Ontario.

Vyhledávání v knize

Vybrané stránky

Obsah

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje