Bright Promises, Dismal Performance: An Economist's Protest

Přední strana obálky
Harcourt Brace Jovanovich, 1983 - Počet stran: 393
The Nobel Prize winner writes here on current issues of prevailing concern to every American citizen and taxpayer, displaying the powers of analysis and expression that have made him one of the most widely respected economists in America. Edited and with an Introduction by William R. Allen.

Vyhledávání v knize

Obsah

Economic Myths and Public Opinion January 1976
60
Is Capitalism Humane? 1978
83
Fair Versus Free July 4 1977
91
Autorská práva

Další části 38 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje