LE RISA DI DEMOCRITO: Trattenimento per Musica : da rappresentarsi alla Sac. Ces. Real. Maesta Dell' IMPERATORE Nel Carnovale M.DCC.

Přední strana obálky
Appresso Susanna Cristina, Vedoua di Matteo Cosmerovio, Stampatore di S. M. C., 1700
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje