Management kvality služeb v cestovním ruchu: Jak zvýšit kvalitu služeb a spokojenost zákazníků

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 29. 9. 2017 - Počet stran: 192
Na trhu ojedinělá publikace je určena podnikatelům a pracovníkům v oblasti cestovního ruchu, institucím působícím v CR a studentům vysokých škol. Ocení ji však také lidé z jiných oblastí služeb, protože principy kvality služeb a hodnocení zákazníky jsou stejné pro všechny typy služeb.   Kvalita služeb je jednou z oblastí, ve které máme stále značné rezervy. Na trhu přitom dosud chyběla publikace, která by se kvalitě služeb komplexně věnovala, a tato nová knížka mezeru na trhu vyplňuje.   Uznávaní autoři představují modely a nástroje managementu kvality služeb a aplikují je v jednotlivých odvětvích cestovního ruchu (cestovních kancelářích a agenturách, hotelnictví a gastronomii, dopravě atd.) a v destinacích. Prezentují zajímavé výsledky dílčích výzkumů v oblasti kvality služeb a na jejich základě přinášejí cenná doporučení pro podnikatelskou praxi, např. jaké jsou hlavní faktory kvality v dílčích odvětvích CR dle jejich vlivu na celkovou spokojenost klienta, ukazatele kvality pro různé typy destinací apod. Výsledky výzkumů přitom dosud nebyly v knižní podobě publikovány.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
9
Předmluva
13
1 Úvod do problematiky kvality služeb v cestovním ruchu
15
2 Vymezení hlavních marketingových východisek pro pochopení procesu řízení kvality služeb
25
3 Teoretická východiska kvality služeb
43
4 Koncepce managementu kvality
53
Závěr
169
Literatura
173
Shrnutí
181
Summary
182
Rejstřík
183
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje