Laura: Or, An Anthology of Sonnets, (on the Petrarcan Model,) and Elegiac Quatuorzains: English, Italian, Spanish, Portuguese, French, and German; Original and Translated ; Great Part Never Before Published, Svazek 2

Přední strana obálky
R. Taylor, 1814
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje