Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy: 2., doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 2. 6. 2020 - Počet stran: 136
Druhé vydání úspěšné učebnice přináší aktualizované informace o zdraví, nemoci a prevenci. Seznamuje s vyšetřovacími metodami, anamnézou, diagnostikou, objektivními a subjektivními příznaky nejčastějších onemocnění. Součástí je i kapitola farmakologie.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
11
1 Zdraví prevence a nemoc
12
2 Spánek
26
3 Poruchy hybnosti
28
4 Kožní změny
31
5 Fyzikální vyšetření
33
6 Fyziologické funkce
40
7 Vyprazdňování moči
47
8 Vyprazdňování stolice
49
9 Vyšetřovací metody
51
10 Obecná farmakologie
78
11 Speciální farmakologie
100
Seznam literatury
123
Seznam zkratek
125
Rejstřík
127
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje