Hilfsbuch zum Dienst-Unterrichte für die k.k. Finanzwache

Pøední strana obálky
 

Obsah


Bì¾nì se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje