Farmakoterapie vnitřních nemocí - 4. zcela přepracované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 777
Již čtvrté, přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace se všemi potřebnými informacemi z farmakoterapie je určeno pro lékaře všech odborností. Informace v publikaci naleznou ale také farmaceuti, lékárníci a studenti. Rychlý vývoj nových léků, léčebných postupů a rozvoj evidence based medicine vyžadoval od početného kolektivu autorů pod vedením editora prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc. velké úsilí. Minulá vydání získala několik významných ocenění odborných společností.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Literatura
37
Farmakoterapie arteriální hypertenze
61
Farmakoterapie nemocí ledvin
87
Farmakoterapie plicních nemocí
121
Literatura
191
Farmakoterapie v hematologii
239
Literatura
308
Farmakoterapie endokrinních onemocnění
343
Farmakoterapie maligních onemocnění
529
nádorů
559
Terapie malnutrice a katabolizmu
581
Literatura
602
Literatura
629
Farmakoterapie cerebrovaskulárních poruch
659
Literatura
668
Literatura
685

Farmakoterapie diabetes mellitus
395
Literatura
407
Literatura
416
Farmakoterapie hyperlipoproteinemií
439
Literatura
465

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje