Committed Journalism: An Ethic for the Profession

Přední strana obálky
Indiana University Press, 1986 - Počet stran: 208

Vyhledávání v knize

Obsah

Beyond a Socially Responsible Press
1
The Journalist and Classical Ethical Theory
12
Toward an Eclectic System of Journalism Ethics
27
Autorská práva

Další části 9 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje