Informovaný konsenzus - poučená dohoda

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 4. 9. 2019 - Počet stran: 128
Kniha je určena pro širokou odbornou zdravotnickou veřejnost a zejména pak pro lékaře všech oborů, včetně studentů posledních ročníků lékařství. Hlubší pochopení povahy informovaného konsenzu coby páteře vztahu mezi pacientem a lékařem je předpokladem jeho humanizace. Zkoumání se důsledně vyhýbá právním souvislostem a věnuje se pouze etické stránce tohoto vztahu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
7
Úvod
10
Část I
19
1 Rámec
21
2 Principy
27
12 Experiment
99
13 Transplantace
106
14 Viabilita
112
Závěr
115
Rejstřík
118
Souhrn
119
_GoBack
120
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje