Proceedings of the British Academy, Svazek 100

Přední strana obálky
British Academy, 1999 - Počet stran: 179

Vyhledávání v knize

Obsah

The Whigs the People and Reform
25
Changing the Law in Germany in the Ancien Régime
45
Notes on Contributors vii
Autorská práva

Další části 10 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje