Daňové zákony 2015: Úplná znění platná k 1. 1. 2015

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 5. 1. 2015 - Počet stran: 272
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2015. Jde o tyto zákony: - zákon o daních z příjmů + komentář
- zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
- zákon o dani z nemovitých věcí
- zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
- zákon o dani silniční
- zákon o DPH + komentář
- zákon o spotřebních daních
- zákon upravující tři energetické daně
- daňový řád
Přehled novelizací, které byly přijaty během roku 2014, je společně se stručným komentářem těchto zákonů, soustředěn v úvodu publikace a tvoří pro čtenáře významnou pomůcku pro sledování změn, ke kterým dochází v daňové oblasti. Mezi přednosti souboru patří nejen vyznačení novelizovaného textu odlišným typem písma ale i to, že významné novely zákonů uvozují odborné komentáře pracovníků, kteří se v různé míře podílejí na přípravě změn zařazených zákonů.
Nejprodávanější daňová publikace v ČR!
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
4
Hlavní změny zákona o daních z příjmů
5
Zákon č 5861992 Sb o daních z příjmů
7
Zákon ČNR č 5931992 Sb o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
88
Zákon ČNR č 3381992 Sb o dani z nemovitých věcí
96
Zákonné opatření Senátu č 3402013 Sb o dani z nabytí nemovitých věcí
104
Zákon ČNR č 161993 Sb o dani silniční
110
Hlavní změny zákona o dani z přidané hodnoty
114
Zákon č 2352004 Sb o dani z přidané hodnoty
117
Zákon č 3532003 Sb o spotřebních daních
167
Vybraná ustanovení zákona č 2612007 Sb o stabilizaci veřejných rozpočtů
224
Zákon č 2802009 Sb daňový řád
236

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje