Vnitropodnikové směrnice v účetnictví s CD – ROMem: 6. aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 18. 3. 2014 - Počet stran: 128
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
V tomto již 6. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké směrnice mohou, ale nemusí, být vyhlášeny. Nedílnou součástí publikace je elektronická příloha se souborem praktických vzorů směrnic na CD-ROMu. Zpracované vzory vám všem umožní snadný přenos do vlastního počítače a usnadní práci při přípravě a vypracování jednotlivých směrnic v jakémkoliv textovém formátu. Pomoc naleznete například při zpracování odpovědnostního řádu (též nazývaného oběh dokladů), odpisového plánu, směrnice pro tvorbu a čerpání rezerv, pro časové rozlišování, pro účtování zásob, kursových rozdílů, upravující vedení pokladní agendy, provedení inventarizace, k účetní závěrce apod.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
7
Přehled vzorů směrnic na CDROMu
10
1 Vnitropodnikové směrnice jejichž zpracování je uloženo zákonem o účetnictví
11
2 Vnitropodnikové směrnice vyžadované jinými než účetními předpisy
47
3 Vnitropodnikové směrnice dle prováděcí vyhlášky a Českých účetních standardů
52
4 Doporučené vnitropodnikové směrnice
75
5 Příklad přílohy  vzor zpracované směrnice
108
Příloha
113
Příloha
117
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje