Speciální spalovací motory a alternativní pohony: Komplexní přehled problematiky pro všechny typy technických automobilních škol

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 31. 10. 2012 - Počet stran: 160
Komplexně pojatá odborná publikace seznamuje čtenáře s problematikou využívání alternativních pohonů. Na první kapitoly, které zařazují téma do celosvětové spotřeby energií, navazují kapitoly o motorech speciální konstrukce - spalovací turbína, Stirlingův motor, Wankelův motor a moderní parní motor. Samostatná kapitola je věnována vozidlům na plynná paliva. Hlubší rozbor je zaměřen na problematiku alternativního způsobu pohonu vozidel představovaný elektrickými vozidly na baterie, hybridními vozidly a elektrickými vozidly s palivovým článkem. Závěrečná část je věnována palivům biologického původu a analýze o budoucnosti pohonu motorových vozidel. Kniha je určena studentům technických automobilních škol všech typů (vyšší odborné, střední i vysoké školy), samozřejmě i odborné veřejnosti a také zájemcům o automobilovou techniku.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

PŘEDMLUVA
8
01 ÚVOD
11
02 SPALOVACÍ MOTORY A SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE
19
03 ELEKTRICKÁ VOZIDLA NA BATERIE
47
04 HYBRIDNÍ POHONY AUTOMOBILŮ
65
05 ELEKTRICKÁ VOZIDLA S PALIVOVÝMI ČLÁNKY
85
06 VOZIDLA NA PLYNNÁ PALIVA
101
07 BIOPALIVA
129
08 ANALÝZA ALTERNATIVNÍCH POHONŮ
141
09 BUDOUCNOST POHONU MOTOROVÝCH VOZIDEL
145
Použitá literatura
152
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje