Vnitřní lékařství v kostce

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 8. 11. 2019 - Počet stran: 464
Kolektiv odborníků pod vedením prof. MUDr. Miroslava Součka, CSc. a MUDr. Petra Svačiny se skvěle zhostil náročného úkolu vtěsnat to nejdůležitější ze širokého oboru vnitřního lékařství do omezeného počtu stran. Kniha tak pomáhá všem pregraduálním, ale i postgraduálním studentům, aby se bezpečně orientovali v široké problematice vnitřního lékařství, a zároveň je publikace přínosem i pro internisty a lékaře jiných oborů. Kniha je rozdělena na část propedeutickou a speciální. Propedeutika je stále základem, při kterém se čtenář seznámí se základními principy vyšetřování nemocného. Ty jsou hlavním předpokladem nejen pro správnou diagnostiku, ale i léčbu vnitřních chorob. Druhá část je pak věnována jednotlivým podoborům vnitřního lékařství. Terapie je probrána jen v zásadních rysech, rovněž tak vzácná onemocnění a nemoci.
 

Obsah

Slovo úvodem
19
PROPEDEUTIKA
21
1 Nemoc její příznaky průběh a prognóza
23
2 Postup při vyšetření nemocného
24
3 Vyšetření hlavy
35
4 Vyšetření krku
39
5 Vyšetření hrudníku
41
6 Vyšetření srdce
53
13 Vyšetření obvodových cév
95
14 Vyšetření mízních uzlin
104
SPECIÁLNÍ ČÁST
107
15 Kardiologie
109
27 Hematologie
358
28 Intoxikace
390
29 Dyslipoproteinemie
402
30 Náhlé stavy ve vnitřním lékařství
406

7 Vyšetření břicha
69
8 Vyšetření jater
77
9 Vyšetření žlučníku
81
10 Vyšetření sleziny
82
11 Vyšetření urogenitálního systému
84
12 Vyšetření pohybového systému
88
Referenční meze vybraných základních laboratorních vyšetření
427
Přehled použitých zkratek
429
Rejstřík
441
Souhrn
463
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje