Proceedings of the British Academy, Svazek 159

Přední strana obálky
British Academy, 2010 - Počet stran: 309

Vyhledávání v knize

Obsah

Demographic Change and its
19
Health Care in Rural
47
Economic Resurgence Lopsided Reform and Jobless Growth
73
Autorská práva

Další části 8 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje