Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 19. 2. 2018 - Počet stran: 160
Každý rodič i učitel si přeje, aby děti byly šťastné a úspěšné. Ale nadané děti jsou natolik specifické, že jejich motivace, chování, myšlení i prožívání můžou být okolím nesprávně interpretovány a přinášet jim tak trápení, nepochopení a problémy – jak doma, tak ve škole. Intelekt, paměť, vnímavost, citlivost i zvídavost  nadaných dětí bývají od útlého věku fenomenální, v některých oblastech může být ale vývoj naopak nerovnoměrný až opožděný. A proto vyžadují specifický přístup. Výchova a vzdělávání těchto dětí může být pro dospělé velmi náročná až stresující a dostávat je do situací bezradnosti i vyčerpání. Tato kniha umožňuje rodičům a učitelům těchto dětí podívat se pod pokličku a tím jim přinést pochopení, porozumění a bezvýhradné přijetí těchto dětí. Nabízí jim praktická doporučení pro výchovu i konkrétní cvičení, techniky a metody vzdělávání – a to s jediným cílem: aby byly nadané děti šťastné, aby mohly plně rozvíjet svůj mimořádný potenciál a nadání, pracovat na svých slabých stránkách a v životě uspět. Knihu mohou číst i nadaní dospělí, kteří chtějí více porozumět svému vnitřnímu (nadanému) dítěti. Autorka, zkušená terapeutka, velmi empaticky a poutavě přináší poprvé na český trh komplexně zpracovanou problematiku nadaných dětí, založenou na osobní zkušenosti, nejnovějších poznatcích i skutečných příbězích těchto dětí.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorce
9
Poděkování
10
Z ohlasů
11
Předmluva
13
1 Úvodní souvislosti
15
2 Hlavní charakteristiky nadaného dítěte
41
5 Karta pro nadané dítě
147
Závěrem
155
DOPORUČENÁ LITERATURA A ZDROJE
157
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje