Jak zvládat depresi: 3., aktualizované a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 6. 8. 2013 - Počet stran: 184
Již třetí, aktualizované a rozšířené vydání příručky renomovaného českého psychologa svědčí jednak o neustávající naléhavosti problematiky deprese, jednak o stále platné terapeutické hodnotě textu, který se snaží poskytnout odborné rady jak lidem, kteří sami trpí depresí, tak těm, kteří stojí blízko někoho, kdo se do deprese propadá. Důraz je přitom kladen na metody "svépomocné" psychoterapie, vycházející z odborných kognitivně orientovaných studií. Vedle zmíněných psychoterapeutických postupů publikace neopomíjí ani analýzu příčin vzniku deprese a s ní související doporučení, "jak zdravě žít", abychom se do deprese nedostali. Autorský přístup Jaro Křivohlavého je unikátní svým duchovním přesahem k tématu naděje a odpuštění jako nebiologické součásti léčby.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
12
Úvod
13
Část I Jak pomoci sám sobě
15
1 Jak mi je
16
2 Diagnostická sebeobsluha
24
3 Jak dochází k depresi?
28
4 Dají se depresivní stavy navodit uměle?
33
5 Jak se dostat z jednou navozené deprese?
42
1 Jak přistupovat k člověku který je v depresi
92
2 Jak reagovat na nálady a emocionální stav lidí v depresi
98
3 Jak reagovat na různé způsoby myšlení a postoje lidí v depresi
115
4 Jak reagovat na různé způsoby chování a jednání lidí v depresi
131
5 Co je  podle soudobých poznatků  deprese?
141
6 Jak častý je výskyt deprese?
146
7 Negativní vliv deprese na celkový zdravotní stav
148
8 Jak se dnes léčí deprese?
150

6 Kdo se do deprese tak snadno nedostane?
44
7 Naše depresivní nálady a naše myšlení
47
8 Šestnáct způsobů myšlení a postojů které člověka snadno dovedou do deprese
57
9 Otázky které by si měl klást ten kdo se propadá do deprese
60
10 Jak zvládat těžkosti s nimiž se v depresi setkáváme
62
Část II Jak lidem pomoci v depresi
91
9 Odpouštění jako nadějná cesta z deprese
163
Závěr knihy
168
Dodatek
170
Literatura
176
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje