Exercier- Reglement für die Kaiserlich-Königliche Infanterie

Přední strana obálky
K.k. Hof- u. Staats-Dr., 1807 - Počet stran: 251
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje