The Plays of William Shakspeare. ....

Přední strana obálky
T. Bensley, 1800

Vyhledávání v knize

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasáže

Strana 60 - Of every hearer; for it so falls out, That what we have we prize not to the worth, Whiles we enjoy it; but being lack'd and lost, Why, then we rack the value; then we find The virtue, that possession would not show us, Whiles it was ours...

Bibliografické údaje