Solární soustavy: pro bytové domy

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 15. 10. 2010 - Počet stran: 136
Využití sluneční energie v bytových domech má v souvislosti se snižováním energetické náročnosti přípravy teplé vody a vytápění vysoký potenciál vzhledem k výrazně lepším energetickým a ekonomickým parametrům instalací solární tepelné techniky oproti rodinným domům. Téma knihy se zaměřuje na solární soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění v bytových domech, problematiku jejich navrhování, integraci do stávajících tepelných soustav bytových domů, možnosti architektonické integrace solárních kolektorů v rámci obálky budovy a ekonomické souvislosti instalací. Čtenář je názorně seznámen s vlastním postupem návrhu a realizace solární soustavy od výchozích potřebných podkladů, přes návrh typu a plochy kolektorů, problematiku dimenzování hlavních prvků a hydraulického řešení solární soustavy po zkušenosti z realizací solárních soustav. Kniha poskytuje přehled postupů energetického a ekonomického hodnocení solárních soustav v bytových domech, včetně stanovení investičních nákladů a provozních úspor
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
7
Sluneční energie pro bytové domy
8
Solární tepelné soustavy
21
Prvky solárních soustav navrhování a instalace
43
Integrace solárních kolektorů do bytových domů
79
Energetické přínosy
95
Ekonomika solárních soustav
113
Literatura
132
Rejstřík
135
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje