Kompostování a péče o půdu: (2., upravené vydání)

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 27. 2. 2004 - Počet stran: 116
Druhé, aktualizované vydání publikace je určeno zahrádkářům, kteří kompost uznávají za nejpřirozenější prostředek ke zlepšování půdy a přispívají tak významně k ochraně životního prostředí. Poskytuje informace o tom, co lze kompostovat, jak připravit kompost, jaké jsou přípravky a přísady k jeho urychlení, jak vybírat vhodné stanoviště, popisuje speciální komposty, co všechno je nutné kontrolovat v průběhu kompostování, jak zamezit šíření škůdců v kompostu apod. Zodpovězeny jsou také nejčastější dotazy a upozorněno na chyby při kompostování. Závěr publikace je orientován na přípravu a péči o půdu, na její zlepšování, zvyšování úrodnosti. Text je doprovázen četnými tabulkami a černobílými kresbami.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Proč kompostovat?
9
2 Základy procesu kompostování
14
3 Výchozí materiály ke kompostování
22
4 Místo ke kompostování
36
5 Speciální komposty
50
6 Kontrola průběhu kompostování
58
7 Stupeň zralosti a použití kompostu
62
8 Dusičnany a kompost
69
11 Zlatá pravidla kompostování
79
12 Další organická hnojiva
80
13 Péče o půdu
83
14 Zelené hnojení zlepšování půdy rostlinami
88
15 Mulčování prospěch pro půdu rostliny a životní prostředí
93
16 Obdělávání půdy
97
17 Ochrana půdy před těžkými kovy rizikovými prvky
102
18 Půdní reakce a potřeba vápnění
106

9 Časté otázky a možné chyby
74
10 Choroby škůdci a plevele v kompostech
76
19 Chloróza rostlin
110
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje