Dialogi Catholici R.P. Christophori Pflaumer, Societ: Jesv, To gest: Katolická Rozmlauwánj, O Gedné, Prawé, Dobré Wjře: We Tři Knjhy rozdělená, A Obecnému Lidu, y každému, kterýž o tom, zdali wjce než gedno Náboženstwj pospolu dopusstěno býti může, a které z těch, w Swaté Ržjmské Ržjssy dowolených, Prawé a Samospasytedlné gest? wěděti žádá, čjsti welmi potřebná a vžitečná

Přední strana obálky
w Jmpressy Cýsařsko-Akademické, 1654 - Počet stran: 564
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje