Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe: 2. aktualizované a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 6. 5. 2009 - Počet stran: 304
Druhé, rozšířené a aktualizované vydání knihy reaguje na společenské, ekonomické, politické a legislativní změny ve financování územních samospráv. První část je věnována struktuře veřejné správy a rozpočtu jako základnímu plánu každé samosprávy. Druhá část, nejvýrazněji přepracovaná, klade důraz na rozpočtové hospodaření krajů a obcí, věnuje se i financování územních samospráv ze zdrojů EU v období 2007ľ2013. Třetí část představuje určitou nadstavbu, od veřejných služeb až po hospodaření s veřejnými prostředky. Publikace je vybavena řadou schémat, tabulek a grafů. Je určena nejen odborníkům z oblasti veřejné správy a samosprávy a studentům ekonomických fakult, ale i laické veřejnosti, která se o tuto problematiku v dnešních složitých ekonomických a společenských podmínkách zajímá.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Postavení a struktura územní samosprávy v rámci veřejné správy
11
2 Teorie fiskálního federalismu
39
3 Rozpočet a rozpočtový proces
57
4 Příjmy územních rozpočtů
79
5 Rozpočtová skladba
109
6 Daňové příjmy obcí a krajů v České republice
121
7 Ostatní příjmy obcí a krajů v České republice
147
8 Zadluženost územních samospráv v ČR a její vývoj
191
9 Výdaje rozpočtů územních samospráv
209
10 Majetek územních samospráv a hospodaření s majetkem
228
11 Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb územní samosprávou
240
12 Hodnocení efektivnosti a kvality poskytování služeb kontrola hospodaření územních samospráv
261
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje