Böhmische Sprachlehre

Přední strana obálky
Im Verlag Der K.K. Normalschule., 1782 - Počet stran: 440
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje