A Study in the Theory of Economic Evolution

Přední strana obálky
North-Holland Publishing Company, 1964 - Počet stran: 114

Vyhledávání v knize

Obsah

INTRODUCTION
1
Problems of description and measurement
14
PART II
20
Autorská práva

Další části 9 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje