Psychologie a sociologie ekonomického chování

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 13. 10. 2008 - Počet stran: 280
Publikace, kterou máte právě před sebou, představuje odlišný úhel pohledu na relativně známá témata ekonomie, za nimiž stojí řada podnětných psychologických, sociologických i filozofických otázek. Měla by být určitým vodítkem k zhodnocení společensko-ekonomické situace v širších souvislostech, ale i literaturou, která pomůže při uchopení interdisciplinárních témat. Autoři se zaměřili nejen na ekonomické chování lidí, ale také na jejich prožívání v rámci mnoha ekonomicko-společenských změn. Knihu jistě ocení studenti i odborníci, kteří tak získají dokonalý přehled o řadě ekonomických témat z hlediska psychologie a sociologie.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 EKONOMICKÝ VÝVOJ TRH PRÁCE A LIDÉ
13
2 EKONOMICKÝ RŮST A POKLES
33
3 GLOBALIZACE RŮZNÉ FORMY HOSPODÁŘSKÉHO ŽIVOTA A KULTURNÍ SPECIFIKA
49
4 EKONOMICKÉ PODVĚDOMÍ SOUDOBÉ SPOLEČNOSTI
67
5 HODNOTY A KVALITA SOUČASNÉHO ŽIVOTA
83
6 SPOTŘEBNÍ SPOLEČNOST
99
7 VYUŽITÍ PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE V OBCHODĚ A V LIDSKÉM ROZHODOVÁNÍ
113
8 VZTAH LIDÍ K DAŇOVÝM SYSTÉMŮM
133
9 SYMBOLICKÝ VÝZNAM PENĚZ A EKONOMICKÉ CHÁPÁNÍ PENĚZ
147
10 DAROVÁNÍ POZORNOST OČEKÁVÁNÍ RECIPROCITA
161
11 ROLE ŽENY V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI
175
12 MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY
193
13 SOCIÁLNÍ A PSYCHOLOGICKÁ PATOLOGIE V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH
207
14 EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ POD VLIVEM PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ
221
15 VÝVOJ EKONOMICKÉHO CHOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A V CHORVATSKU
243
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje