Právní vztahy k dřevinám: praktický průvodce

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 12. 9. 2016 - Počet stran: 168
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Kniha poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se zapojovat do ochrany dřevin. Autoři čerpají ze svých dlouholetých zkušeností z praxe, ale také z bohaté lektorské činnosti.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

8 Kácení dřevin a dotčení dalších zájmů chráněných ZOPK
70
9 Kompetence  výkon státní správy v ochraně mimolesních dřevin
74
10 Účast veřejnosti práva ekologických spolků občanů a obcí
80
11 Prevence a odpovědnost omezení a zákaz kácení kontroly sankce
88
12 Dřeviny z pohledu jiných veřejnoprávních předpisů
101
13 Dřeviny z pohledu občanského práva
119
14 Ochrana lesních dřevin
128
Vzory správních úkonů
152

6 Výjimky z povolovacího principu kácení na oznámení volné kácení krajní nouze
52
7 Památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin
65

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje