Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti, 2., upravené a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 18. 10. 2019 - Počet stran: 456
1 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Kniha přináší chronologický přehled historie českých médií na pozadí světových dějin. Zachycuje sociální a kulturní aspekty proměn tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické inovace, které se na jejich vývoji podílely. V řadě samostatných medailonků připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii neodmyslitelně spjaty.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
11
1 Masová média jako historické téma
15
2 Počátky rozvoje tištěných médií Od poloviny 15 století do osmdesátých let 18 století
33
3 Tisk jako faktor národního sebeuvědomování Od devadesátých let 18 století do čtyřicátých let 19 století
59
4 Vznik a rozvoj politického tisku v Čechách Od sklonku čtyřicátých let do počátku devadesátých let 19 století
85
5 Rozvoj tisku politických stran Od devadesátých let 19 století do vzniku Československa v říjnu 1918
119
6 Média v meziválečném Československu Od roku 1918 do roku 1938
151
7 Média během druhé republiky a protektorátu Od roku 1938 do roku 1945
191
9 Média ve službách budování socialismu a studené války Od roku 1948 do začátku druhé poloviny padesátých let 20 století
253
10 Liberalizace médií a veřejného života Od druhé poloviny padesátých let 20 století do roku 1969
291
11 Média jako výraz i nástroj normalizace Sedmdesátá a osmdesátá léta 20 století
335
12 Vývoj médií po roce 1989 Poslední dekáda 20 století a výhled do 21 století
375
Summary
423
Seznam vyobrazenízařazených do textu
425
Použitá literatura
429
Jmenný rejstřík
441

8 Média v procesu společenské obnovy a politické polarizace Od roku 1945 do 1948
223

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje