Transactions of the American Society of Mechanical Engineers, Svazek 41

Přední strana obálky
American Society of Mechanical Engineers., 1920
Vols. 2, 4-11, 62-68 include the Society's Membership list; v. 55-80 include the Journal of applied mechanics (also issued separately) as contributions from the Society's Applied Mechanics Division.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje