Interní ošetřovatelství II

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2006 - Počet stran: 211
Druhý díl základní učebnice k předmětu interní ošetřovatelství na vyšších odborných a vysokých školách. Autoři vycházejí z potřeb studentů i učitelů zabývat se nejen lékařským pojetím onemocnění vnitřního ústrojí, ale především problematikou ošetřovatelské péče o tyto pacienty. Vedle teoretického úvodu ke každé skupině chorob je důraz kladen především na zhodnocení potřeb pacientů, stanovení ošetřovatelských diagnóz a plánování a realizaci ošetřovatelské péče. Studenti i sestry budou po jejím prostudování znát etiologii, diagnostiku a způsob léčby jednotlivých onemocnění, budou umět rozpoznat problémy pacienta, asistovat lékaři při diagnostických a léčebných postupech a plánovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. Kniha je určena nejen studentům a jejich pedagogům, ale také všem sestrám, kterým poskytne nejnovější ucelené poznatky z oboru a pomůže zkvalitnit péči o pacienty.
 

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 1
5
Oddíl 2
6
Oddíl 3
71
Oddíl 4
134
Oddíl 5
164
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje