Partnerské vztahy: očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 2016
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
8
1 Tělesné postižení jako konfrontace a výzva ?
11
2 Tělesné postižení jako sociální kategorie v období mladé dospělosti
34
Závěr
140
Resumé
143
Summary
146
O autorkách
149
Seznam tabulek a obrázků
150
Literatura
151
Rejstřík
164
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje