GDPR - Řešení problémů v praxi škol

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 10. 1. 2020 - Počet stran: 352
Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních, v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR odráží i v dalších vnitřních předpisech, v postavení osob v rámci odpovědnosti za zpracování osobních údajů a v úkolech na jednotlivých úrovních řízení. V knize dále naleznete souhrn evidencí a záznamů, které bude nutné vést. Kniha vypichuje oblasti, kde se v praxi škol nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům, nebo ve vztahu k zákonným zástupcům. Řeší četné praktické problémy v praxi škol a obsahuje širokou paletu vzorů s komentářem pro přímé použití při činnosti škol. Publikace je praktickou příručkou pro osoby odpovědné za ochranu osobních údajů v rámci škol.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam použitých pojmů
9
Seznam zkratek
11
Úvod
13
Obecná část
17
1 Základní pojmy používané v oblasti ochrany osobních údajů
19
2 Základní zásady Obecného nařízení GDPR a jejich odraz v povinnostech
33
3 Práva subjektu údajů
47
13 Sankce
263
1 Přijímání dítěte ke vzdělávání
271
2 Poskytování osobních údajů třetím osobám
291
3 Pověření k vyzvedávání dítěte
301
4 Vzájemné povinnosti mezi zákonnými zástupci a školou při předávání osobních údajů
305
5 Zveřejňování a zpřístupňování osobních údajů
311
6 Kamery se záznamem ve školství
331
Závěr
341
Seznam použitých materiálů a odborné literatury
343

Zvláštní část
269

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje