Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství: 2., doplněné a přepracované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 4. 12. 2017 - Počet stran: 448
Základní učebnice navazuje na znalosti oblastí na pomezí zejména interny, chirurgie a anesteziologie. Kniha obsahuje čtyři základní celky: 1. vymezení oboru a typy jednotek intenzivní péče 2. základní používané metody a technologické možnosti 3. časté stavy a syndromy v intenzivní medicíně (diferenciální diagnóza a léčba) 4. častá systémová onemocnění v intenzivní péči Je dále doplněna kapitolou „tipy a triky“ a mnoha užitečnými přílohami.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Vymezení oboru intenzivní medicína
1
112 Typy jednotek intenzivní péče
2
1122 Oborové a specializované jednotky intenzivní péče
3
12 Prostorové přístrojovéa personální zabezpečeníjednotek intenzivní péče
6
123 Provozní a laboratorní prostoryjednotek intenzivní péče
9
13 Edukace a klinický výzkumna jednotkách intenzivní péče
11
132 Klinický výzkum v intenzivní medicíně
12
14 Klasifi kace akutních stavů skórovací systémy
13
482 Neurohypofýza
307
483 Štítná žláza
310
484 Příštítná tělíska
312
485 Kůra nadledvin
313
486 Dřeň nadledvin
314
487 Gastroenteropankreatickýendokrinní systém
315
488 Ektopická sekrece hormonů
316
49 Akutní stavy v diabetologii
318

141 Skóre APACHE
15
15 Dokumentace a protokolyna jednotkách intenzivní péče
17
152 Protokoly a doporučené postupy na JIP
18
16 Obecné indikace k léčběna jednotce intenzivní péče
19
17 Etické postoje a problémyv intenzivní péči rozhodovánív intenzivní péči
20
173 Základní etické problémy intenzivní péče
23
1732 Rozhodování v situaci nedostatečnékapacity a fi nanční nouze
24
1733 Komunikace s nemocným a příbuznými
25
174 Duševní hygiena zdravotnických pracovníků
26
182 Hygienicky významné činnosti
27
19 Iatrogenní poškozenína jednotce intenzivní péče
30
191 Iatrogenní poškození způsobenéchybnou diagnózou
31
193 Iatrogenní poškození způsobené léčbou
32
195 Iatrogenní dekubitální vředy a rozpady ran
33
110 Audit na jednotce intenzivní péče
34
1103 Nastavení srovnávacích standardů
35
Doporučená literatura
36
2 Základní metody používanéna jednotce intenzivní péče
41
212 Typy katétrů
42
214 Přístupové cesty do centrálníhožilního systému
45
215 Komplikace spojené se zaváděníma udržováním centrálního katétru
48
22 Monitorování na jednotceintenzivní péče
51
222 Přístrojové monitorování
52
23 Přístupy do dýchacích cest
54
231 Neinvazivní přístupy do dýchacích cest
56
2322 Chirurgické přístupy otevřenídýchacích cest na krku
58
233 Toaleta dýchacích cestu ventilovaných pacientů
60
241 Indikace k umělé plicní ventilaci
61
243 Prevence poškození plic způsobenéhoumělou plicní ventilací strategieprotektivní ventilace
62
245 Umělá plicní ventilacepři respiračním selhání
63
246 Základní ventilační režimy
64
247 Modifi kace parametrů ventilacepodle aktuálního stavu
67
248 Neinvazivní plicní ventilace
68
251 Indikace
69
253 Dialyzační a substituční roztoky
71
254 Dialyzační dávka
73
256 Antikoagulace mimotělního oběhu
74
257 Komplikace při provádění dialyzační léčby
75
258 Pravidelně dialyzovaný pacientna jednotce intenzivní péče
76
26 Hyperbarická oxygenoterapiez hlediska intenzivní péče
77
262 Hyperbarická oxygenoterapieve vztahu k intenzivní medicíně
78
264 Indikace k hyperbarické oxygenoterapii
80
454 Jaterní selhání u chronických hepatopatií
280
455 Krvácení při portální hypertenzi
281
4552 Léčba akutního krvácení z varixů či gastropatie
282
4553 Léčba refrakterního krvácení
283
456 Ascites
284
457 Jaterní encefalopatie
285
458 Hepatorenální syndrom
287
463 Diagnostika
288
464 Diferenciální diagnostika
290
466 Klinický postup diagnostikya léčby akutní pankreatitidy
292
47 Akutní poškození ledvin
298
472 Etiologie akutního poškození ledvin
299
474 Akutní poškození ledvinz prerenálních příčin
300
4751 Kontrastní látkou indukovanéakutní poškození ledvin
301
476 Akutní poškození ledvinz postrenálních příčin
303
4771 Léčba specifi ckých stavů na jednotkáchintenzivní péče
305
48 Náhlé stavy v endokrinologii
306
4912 Zvláštnosti laktátové acidózy u diabetu
322
4913 Prognóza akutních metabolickýchrozvratů u diabetiků
323
493 Diferenciální diagnóza akutníchstavů v diabetologii
325
410 Akutní stavy v hematologii
326
4102 Trombotická trombocytopenická purpura
329
4103 Heparinem indukovaná trombocytopenie
332
4104 Akutní promyelocytární leukemie
334
4105 Komplikace transplantace kostní dřeně
335
4106 Reakce na léčbu krevnímideriváty a její komplikace
336
411 Imunosuprese v intenzivní péči
337
4112 Zvláštnosti imunosuprimovaných pacientů
338
412 Infekční onemocnění
340
4123 Stafylokokové nákazy
342
4124 Syndrom toxického šoku
344
4125 Pneumokokové nákazy
345
4126 Listerióza
346
4127 Herpetická encefalitida
347
4128 Bioterorizmus
348
4129 Antrax
349
413 Sepse
350
4132 Epidemiologie a mortalita
351
4134 Diagnostika sepse
352
4135 Syndrom multiorgánového selhání u sepse
353
4136 Hlavní zásady léčby sepse
355
414 Polyneuropatie a myopatiekriticky nemocných
358
4141 Polyneuropatie kriticky nemocných
359
4142 Myopatie kriticky nemocných
360
4143 Ostatní myopatické poruchy
361
4145 Prevence a léčba
362
4151 Základní přístup k intoxikovanémupacientovi
363
4153 Léčba otrav
365
4154 Přehled nejčastějších druhů otrav
367
41542 Otrava benzodiazepiny
369
41545 Otrava anticholinergiky
371
41547 Otrava betablokátory
373
41548 Otrava blokátory vápníkových kanálů
374
41549 Otrava salicyláty
375
415410 Otrava paracetamolem
376
415411 Otrava etylalkoholem etanolem
377
415412 Otrava etylenglykolem
378
415413 Otrava metylalkoholem metanolem
379
415414 Otravy houbami
380
415415 Otrava oxidem uhelnatým
381
415416 Otrava kyanidy
382
415417 Otrava paraquatem a diquatem
383
415419 Otrava kokainem
384
Doporučená literatura
385
5 Pasti intenzivní medicíny jak rozpoznata řešit některé situace v intenzivní medicíně
389
PŘÍLOHY
395
Příloha A Požadavky pro akreditaci v oboru intenzivnímedicína
397
Příloha B Doporučené hodnoty tlaku pro implantované přístroje
398
Příloha C Aktuální přehled léčebných center hyperbarické medicíny v České republice k 1 7 2016
399
O autorech
403
Přehled použitých zkratek
405
Rejstřík
415
Souhrn
425
Summary
427
Autorská práva

Bibliografické údaje